Nucleus Datakonsult Courses and training (Swedish)

Home

About me and Nucleus
Partners

Articles, tips etc.
My blog
Links
Microsoft articles
Forums

Courses and training
Microsoft Most Valuable Professional


Skor

Denna sida är för dig som går någon av mina kurser.

Restauranger Addskills Cornerstones

Generellt om den Hyper-v baserade labbmiljön

Kursmaterial på Skillpipe


Tibors demofiler

Här finner du demo-filer som jag brukar visa på mina kurser, etc.

Vissa av filerna ilgger i en katalog som är gemensam för olika kurser, dvs samma demo-fil kan användas i flera kurser. I dessa fall så är det en länk i SSMS solution/projekt som pekar på en gemensam katalog.
Zip filen för denna hittar du här: TiborCommonSqlScripts.zip.
För att nedanstående SSMS solution/projekt ska hitta filerna så måste dessa sen ligga i katalognamnet C:\Kursfiler\Kurser\TiborCommonSqlScripts. (SSMS använder fullt kvalificerade sökvägar för länkar.)

SQL Server 2016

10986, SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update: Tibors demofiler
10987, Performance Tuning and Optimizing SQL Databases: Tibors demofiler
20761, Querying Data with Transact-SQL: Tibors demofiler
20762, Developing SQL Databases: Tibors demofiler
20764, Administering a SQL Database Infrastructure: Tibors demofiler
20765, Provisioning SQL Databases: Tibors demofiler
MS SQL Server 2016 PPE: Tibors demofiler

SQL Server 2014

20461, Microsoft SQL Server - Querying: Tibors demofiler
20462, Microsoft SQL Server - Administering: Tibors demofiler
20464, Microsoft SQL Server - Developing: Tibors demofiler
55144, SQL Server Performance Tuning and Optimization: Tibors demofiler

Microsofts kursfiler

Kursfiler (d.v.s. de som kommer från Microsoft, med kursen) kan innehålla saker som reviewfrågor och svar, labbfiler, databas, tips på ytterliggare läsning etc. Du hittar kursfilerna på Course Companion content Site.

Demodatabaser

Om det finns någon specifik demodatabas för kursen så hittar du den bland kursfilerna (se ovan). Om den demodatabas ni använt är Adventureworks (eventuellt med versionsnummer i slutet) så hittar du den på Codeplex.

Hej och välkomna