Nucleus Datakonsult Labba i Hyper-V miljö

Home

About me and Nucleus
Partners

Articles, tips etc.
My blog
Links
Microsoft articles
Forums

Courses and training
Microsoft Most Valuable Professional


Skor
R

Påloggning i den fysiska maskinen (värdoperativsystemet):
Det brukar vara Administrator ofta med lösenordet Pa$$w0rd.

Klipp och klistra (copy/paste):
I Hyper-V Manager, högerklicka på värdmaskinen, "Enhanced Session Mode Policy", kryssa i denna.
Starta om sessionen/konsolfönstret. Du behöver inte starta om den virtuella maskinen.

Trimmning av den virtuella maskinen
Kolla hur mycket minne det är i värdoperativsystemet (Task Manager, Performance, Physical Memory, Total), och sätt din huvudsakliga virtuella maskin därefter (typ mellan 3 GB och 7 GB). Denna inställning gör du i Hyper-V Manager. Stoppa den virtuella maskinen, högerklicka, Settings, Memory.

En del virtuella maskiner har tjänster startade, som inte används. Överlag, på mina kurser, så kan du stoppa alla "SQL Server Reporting Services (...)" och "SQL Server Analysis Services (...)" tjänster.

Påloggning i den virtuella maskinen:
  1. Hyper-V Manager (Start, Administrative Tools).
  2. Starta rätt virtuell maskin (eller maskiner). Labbanvisningen anger vilken maskin eller vilka maskiner som ska startas. Höger-klicka och välj Start.
  3. För att få ett fönster mot den virtuella maskinen, dubbelklicka eller högerklicka och välj Connect.
  4. Dialogen för påloggning får du upp under Action menyn.
  5. Logga på enligt anvisningarna, det brukar vara Student eller Administrator ofta med lösenordet Pa$$w0rd.
  6. Om det är US layout för tangentbordet får du dollartecken ($) med shift-4.